משלוח – מסירה משפטית

146 views 8:01 am 0 Comments ספטמבר 18, 2022

מכתב משפטי הוא חלק חשוב במשא ומתן על חוזה ויכול לעזור ליישב סכסוך בלי ללכת לבית המשפט. זה צריך להיות מחובר בטון רשמי, מנומס ולהגדיר בדיוק מה הצד השני צריך לעשות כדי לפתור את העניין. מכתבים משפטיים יכולים גם להיות דרך לקבל מידע על סכסוך נפתר. עליהם להיות ברורים, תמציתיים ומעוצבים בצורה כזו שהם עדות מהימנה לעובדות.

בעת כתיבת מכתב לעסק או לאדם, עליך לפנות אל האדם הנכון. אם אתה כותב לאדם, עליך לפנות לאותו אדם בשמו. אך אם מדובר בארגון, יש לפנות למחלקה הנכונה. למקבל צריכים להיות לפחות שלושה ימי עסקים כדי להגיב למכתב שלך. אם אתה שולח מכתב לחברה גדולה, זה רעיון טוב לפנות למכתב למשרדו של אותו אדם.

במקרים מסוימים קשה להעביר מכתב משפטי. הסיבה לכך היא שהמקבל יידרש לקבל תשלום אם הוא לא ישלם את החוב. כל עוד הצד השני אינו מסרב לקבל תשלום, יש לשלוח את המכתב בדואר מוסמך. חשוב לפעול לפי הנוהל הזה אם ברצונך למנוע אי הבנה נוספת. לדוגמה, אם אתה מנסה לגבות חוב, עליך לשלוח את המכתב בדואר מוסמך.

סגירת מסירה משפטית צריכה לכלול אזהרה כי אי עמידה בו תביא לפעולה משפטית. מכתב שלא ניתן לו מענה לא יתקבל כפי שיתעלם ממנו והמקבל רשאי לנקוט צעדים משפטיים. אם תשלח מכתב משפטי, חשוב גם לכלול את שם הנמען וכתובתו. אם המקבל לא עונה בתוך עשרה ימים, אתה עלול להיתבע. אז, לוודא לכלול את המידע הזה במכתב לפני שאתה שולח אותו.