החשיבות בשירותי מסמכי מכרזים

ישנם כמה חלקים של מסמך מכרז שירותים. אחד מהמסמכים הללו הוא תנאי ההשתתפות, המתאר דרישות חשובות לספקים. מסמכים חשובים כלולים באישור הזכאות של ספק, כגון רישומים פיננסיים, רישיונות רלוונטיים, מסמכי…

Read Full
124 views 9:19 am 0 Comments